داوود زندیان در سال ۱۳۳۲ در تهران متولد شد و فراگیری نقاشی را از سال‌های کودکی آغاز کرد؛ در میانه سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ نقاشی به حرفه اصلی و محل درآمد او بدل شد و همزمان با برگزاری چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی شیوه‌‌های گوناگون نقاشی را آزمود. داوود زندیان در سال ۱۳۶۵ از ایران مهاجرت کرد و تاکنون ساکن نروژ است. در اپیزود گذشته به بخش‌هایی از زندگی او در سال‌‌های پیش از مهاجرت پرداخته شد.
در بیست و هشتمین اپیزود پادکست ایرانشهر افسانه جوادپور و داوود زندیان در ادامه گفتگوی قبلی درباره فعالیت‌‌های زندیان پس از مهاجرت از ایران و تجربه‌هایش در فصل تازه‌ای از زندگی صحبت خواهند کرد. تاثیرات مهاجرت بر شیوه نقاشی او، آشنایی او با اُد نردروم و دغدغه شکل‌‌گیری مجموعه‌‌های او در سبک‌‌های مختلف نقاشی از موضوعات مورد بررسی در این شماره هستند؛ همچنین با توجه به برگزاری دومین نمایشگاه انفرادی او در گالری ایرانشهر به چگونگی آشنایی با گالری ایرانشهر، انگیزه نمایش دوباره آثارش در تهران و ویژگی مجموعه اخیر پرداخته شده است.

اپیزود بیست و هشتم: مصاحبه با داوود زندیان / دو