مفهوم اتمسفر در معماری به خصوصیات حسی ساطع شده از فضا گفته می‌‌شود و شکل فیزیکی درک محیط پیرامون از طریق حواس کاربر است. تعامل تنانه مخاطب با معماری تجربه‌‌هایی شخصی و گوناگون از حضور فرد در اتمسفری خاص ایجاد می‌‌کند و مشخصه‌‌هایی چون نور، هوا، صدا، مصالح و… در خلق تجربه مخاطب موثرند.
چهل و یکمین اپیزود پادکست ایرانشهر، در ادامه شماره پیشین به موضوع موزه و نقش اتمسفر در طراحی فضا می‌‌پردازد. در این گفتگو افسانه جوادپور و مقداد شریف، معمار و پژوهشگر حوزه معماری درباره اهمیت اتمسفر و مخاطب در روند طراحی فضا و به خصوص موزه‌‌های معاصر صحبت می‌‌کنند.

اپیزود چهل و یکم: موزه، اتمسفر ٢ / گفتگو با مقداد شریف