در سال‌‌های اخیر شاهد حضور مواد و تکنیک‌‌های سنتی در شکل‌‌گیری آثار هنری معاصر بوده‌‌ایم. هنرمندان از فرهنگ‌‌ها و سرزمین‌‌های گوناگون به خلق آثاری با ماده‌‌های اولیه سنتی رو آورده‌‌اند که می‌‌توان نحوه استفاده آنها را در چند دسته کلی تقسیم‌‌بندی کرد.
در چهل و پنجمین اپیزود پادکست ایرانشهر احسان روح‌‌الامین هنرمند و پژوهشگر هنر درباره چرایی و چگونگی استفاده هنرمندان از ماده سنتی در خلق آثار هنری صحبت می‌‌کند و به بررسی کاربست نمد در احجام مرتضا بصراوی در نمایشگاه «درون، بیرون و دوباره دورن» در گالری ایرانشهر می‌‌پردازد.

اپیزود چهل و پنجم : ماده سنتی در هنر معاصر/ احسان روح‌الامین