با مرور تاریخ هنر ایران در یک‌صد سال اخیر، بی‌شک محمد غفاری ملقب به کمال‌الملک یکی از مهم‌ترین چهره‌های این عرصه و اسطوره‌ای بی رقیب به شمار می‌آید. تاثیر سبک کار او بر تحولات نقاشی ایران در عهد قاجار و تأسیس مدرسه صنایع مستظرفه توسط او که نظام آموزش هنر را وارد مرحله نوینی کرد، از منظر تاریخی هنر اهمیت فراوانی دارد.
در چهاردهمین اپیزود پادکست 《ایرانشهر》 کیانوش معتقدی به نقد کارنامه هنری او و جایگاهش در گستره تاریخ هنر ایران پرداخته است.

اپیزود چهاردهم: چهره نقاش‌باشی / کیانوش معتقدی