هر تابلوی نقاشی قصه‌ای در پس خود دارد و برای نقاشان، هر ضربه‌قلم‌ یا هر قطره‌ از رنگ می‌تواند کلمه‌ای بر بوم باشد. دانستن الهامات خلق یک اثر و آنچه یک تابلو از لحظه تولد تاکنون از سر گذرانده ما را به دنیایی فراتر از تصویر نقاشی می‌برد؛ به جست‌وجویی میان خاطرات، تاریخ و گاه مکان‌های فراموش شده.

در پنجمین اپیزود پادکست «ایرانشهر»، افسانه جوادپور قصه زندگی یکی از قدیمی‌ترین نقاشی‌های ساسان نصیری را، که برای اولین بار در گالری ایرانشهر به نمایش درآمده، بازگو می‌کند.

اپیزود پنجم: شماره ۱۰۹، خیابان کاخ