از زمان طرح رویکرد بومی در هنر معاصر ایران شاهد استفاده گسترده از نقوش سنتی در آثار هنری بوده‌ایم اما شیوه مواجهه با این نقوش در آثار معاصر متنوع بوده است. در پانزدهمین اپیزود پادکست ایرانشهر، دکتر امیر مازیار به پنج شیوه متفاوت این مواجهه اشاره می‌کند.

اپیزود پانزدهم: مواجهه با نقوش سنتی در هنر معاصر ایران / امیر مازیار