اصطلاح «هنر مکان‌ویژه» یا  (Site-Specific Art) به معنای شکلی از هنر است که ماهیت و مفهوم آن در فرم و معنا با مکانی که در آن قرار گرفته گره خورده، و با جابه‌جایی‌اش، اثر معنا و کارکرد خود را تا حد زیادی از دست می‌دهد. در هفتمین پادکست ایرانشهر، دکتر هلیا دارابی از پیوند اثر هنری با مکان در گذشته تاریخی، تغییر این ویژگی در دوران مدرن، و نسبت هنر معاصر با مکان سخن می‌گوید و نمونه‌هایی را از هنر ایران و جهان معرفی می‌کند.

اپیزود هفتم: هنر مکان‌ویژه/ هلیا دارابی