آثار هنری خلق شده در قالب اینستالیشن یا چیدمان، غالبا در تعامل با کل فضای اطراف، دریافت حس یکپارچگی اثر با محیط را برای مخاطب فراهم می‌کنند. امکان ایجاد شناخت تازه‌ای از مکان و بدن در ارتباط با اثر هنری، چیدمان را از سایر رسانه‌های هنر متمایز می‌کند؛ چراکه تمرکز بر یک اثر مشخص و مجزا، جای خود را به تجربه فرد از درگیری و ارتباط با فضا می‌دهد.

در هشتمین اپیزود پادکست «ایرانشهر»، افسانه جوادپور و مهسا کریمی‌زاده درباره تجربه مهسا از چیدمان، شکل‌گیری ایده و اجرای چیدمان آخر او با عنوان «شکوه رنج» و آغاز آشنایی و تجربه همکاری او با گالری ایرانشهر گفتگو می‌کنند.

اپیزود هشتم: مصاحبه با مهسا کریمی‌زاده