نصرت‌الله مسلمیان یکی از چهره‌های شاخص نقاشان معاصر ایران و هنرمندی تاثیرگذار در روند تحولات تصویری چهار دهه اخیر نقاشان نوگراست. اما در کنار جایگاه او در تاریخ هنر ایران، تلاش‌های او در زمینه آموزش نقاشی و تربیت شاگردان متعدد اهمیت فراوانی دارد. در هجدهمین اپیزود پادکست《ایرانشهر》، کیانوش معتقدی از چشم‌اندازی متفاوت درباره تجربیات هنری و دغدغه‌های سال‌های اخیر مسلمیان با او به گفت‌وگو نشسته است.

اپیزود هجدهم: مصاحبه با نصرت‌الله مسلمیان