ژانر منظره در تاریخ هنر عمر نسبتا کوتاه پانصد ساله دارد. با وجود آنکه پرداختن به منظره در حکم فضاسازی برای موضوعات دیگر مسبوق به سابقه است، اما منظره‌پردازی به طور مستقل از دوران رنسانس آغاز شده است. با توجه به برگزاری دو نمایشگاه منظره‌پردازی در سال جاری از فرید جهانگیر و ساسان نصیری، در ششمین پادکست «ایرانشهر» از دکتر امیر نصری، مدرس فلسفه هنر دعوت کرده ایم تا به بررسی اجمالی تاریخچه، مبانی و فلسفه منظره بپردازد.

اپیزود ششم: فلسفه منظره/ امیر نصری