نصرت‌الله مسلمیان یکی از مهم‌ترین نقاشان نوگرای ایران و فارغ‌التحصیل رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران است. نقاشی‌های او در دوره‌های مختلف فعالیت هنری‌اش بیانگر دغدغه‌های اجتماعی با بینشی فردی هستند. تصویر برای او از موضع مفهوم و رفتارِ انتزاعی شکل می‌گیرد و از طریق حضور و تخریب هر لکه، نشانه یا نماد هویت می‌یابد تا در پایان تبدیل به فرمی مستقل شود. از دهه شصت فضاهای چند ساحتی در آثار او ملهم از نگارنگری ایرانی با مفهوم هویت فرهنگی، اجتماعی و فردی همچنین به مثابه میراث تصویری مشاهده می‌شود.
افسانه جوادپور بر مسیری منطبق بر دسته‌بندی کتاب «گپ و گفت با نصرت‌اله مسلمیان»، بخشی از مصاحبه حسن موریزی‌نژاد و نصرت‌اله مسلمیان را بازنویسی کرده است و در شانزدهمین اپیزود پادکست ایرانشهر روایتی از سال‌های کودکی نقاش، دوران دانشگاه، دیدگاه او به هنر و شیوه خلق آثارش بازگو می‌کند.

اپیزود شانزدهم: زندگی نقاش، نصرت‌الله مسلمیان