خاستگاه مجسمه‌‌های شهری به تمدن‌‌های باستان بازمی‌‌گردد و می‌‌توان رد آنها را از اهرام مصر تا خیابان‌‌ها و میادین ایتالیای کنونی پی گرفت. همواره مجسمه‌‌ها در فضاهای عمومی نقشی بنیادی در ارتقای آگاهی بصری و کیفیت سلیقه هنری جامعه بر عهده دارند و امروز بیش از گذشته مورد توجه قرار می‌‌گیرند. آثار نصب شده در خیابان‌‌ها، میدان‌‌ها و سایر فضاهای شهری می‌‌تواند کالبد خیابان یا حتی شهر را تحت‌‌تاثیر قرار دهد و معنایی تازه خلق کند.
در دو شماره سی و هفت و سی و هشت پادکست ایرانشهر افسانه جوادپور و کامبیز صبری، مجسمه‌‌ساز و مدرس دانشگاه درباره ویژگی‌‌های مجسمه‌‌‌‌های شهری، نحوه مکان‌‌یابی مناسب برای آنها، ارتباط با معماری و بررسی اجمالی نقش سایر نهادها و عوامل در پیشبرد پروژه‌‌های شهری گفتگو می‌‌کنند.

اپیزود سی‌ و هشتم: مجسمه شهری ٢ / مصاحبه با کامبیز صبری