روند آشنایی و آغاز همکاری هنرمندان و گالری‌ها‌ از موضوعات جالبی است که اغلب گفتگویی درباره آن صورت نمی‌گیرد. در بسیاری مواقع این روند در شکل‌گیری مجموعه هنرمند یا تغییر مسیر حرفه‌ای او نقشی اساسی ایفا می‌کند.
در دومین اپیزود پادکست «ایرانشهر»، افسانه جوادپور و شهروز صدر درباره نحوه آشنایی و آغاز همکاری شهروز با گالری ایرانشهر، چگونگی شکل‌گیری مجموعه «گل گاوزبان» و شیوه خلق نقاشی‌های او با یکدیگر به گفتگو پرداخته‌اند.

اپیزود دوم: مصاحبه با شهروز صدر