هنر فیگوراتیو یا پیکره‌نما به معنای هنری است که اشیا یا جانداران مخصوصاً انسان به طریقی در آن بازنمایی شده است. مجسمه‌سازی از بدو پیدایش با فیگور و بدن انسان پیوندی دیرینه دارد.
در بیست و یکمین اپیزود پادکست 《ایرانشهر》 به مناسبت برگزاری سومین نمایشگاه فیگوراتیو انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران در گالری ایرانشهر، نگار نادری‌پور به موضوعاتی در خصوص بدن و هنر فیگوراتیو می‌پردازد و از مفهوم بدن در تاریخ، اهمیت کارکرد آن به عنوان امر اجتماعی و همچنین تاریخچه برگزاری نمایشگاه فیگوراتیو توسط انجمن هنرمندان مجسمه ساز صحبت می‌کند.

اپیزود بیست و یکم: بدن و هنر فیگوراتیو / نگار نادری پور