مرتضی خسروی متولد سال ۱۳۶۶ و فارغ‌‌التحصیل رشته نقاشی است. ویژگی‌‌های رسانه نقاشی را می‌‌توان دغدغه اصلی او دانست و اغلب چگونه نقاشی کردن پیش از موضوع، نقشی اساسی در خلق مجموعه‌‌های او دارد. طبیعت بی‌‌جان، نماهای شهری، پرتره و محیط‌‌های داخلی سوژه‌‌هایی تکرارشونده در آثار او هستند که بی‌‌پروا آزمودن تکنیک‌‌های گوناگون و تجربه‌‌های نقاش را نمایان می‌‌کنند. علاقه او به نقاشی محدود به ویژگی‌‌های رسانه نمی‌‌شود و بررسی متمرکز زندگی نقاشان و تجربیات آنها و مطالعه مستمر آثار مختلف را دربرمی‌‌گیرد. بنابراین در آثار مرتضی ارجاعات متفاوت تاریخ هنری را در پالت‌‌های رنگی، ترکیب‌‌بندی‌‌ها و حتی حالت فیگورها شاهدیم.

در بیست و نهمین اپیزود پادکست ایرانشهر افسانه جوادپور و مرتضی خسروی در گفتگویی به علاقه‌‌مندی او به نقاشی، شکل‌‌گیری مسیر فعالیت‌‌های هنری او در ایران و خارج از کشور و آغاز و نحوه همکاری او با گالری ایرانشهر پرداخته‌‌اند.

اپیزود بیست و نهم: مصاحبه با مرتضی خسروی