نوستالژی ترکیبی از دو کلمه یونانی به معنای «بازگشت» و «رنج» است که می‌‌توان آن را احساسی توام با لذت و اندوه در هنگام یادآوری دوره، اتفاق یا مکانی در گذشته دانست و تعریف آن به عناصری چون زمان، آرزو، آرمان و فقدان وابسته است. این مفهوم درونمایه یا موضوع آثار هنری بسیاری بوده است که اغلب یادآور گذشته و خاطرات به همراه حسی از اندوه هستند.
به مناسبت برگزاری دومین نمایشگاه انفرادی نقاشی‌‌های داوود زندیان در بهمن ماه، بیست و دومین اپیزود پادکست «ایرانشهر»، به موضوع نوستالژی اختصاص داده شده است و مهمان این شماره، بهرنگ صمدزادگان به تعاریف و مفاهیم نوستالژی می‌‌پردازد.

اپیزود بیست و دوم: نوستالژی / بهرنگ صمدزادگان