مرتضی خسروی هنرمند نقاش متولد سال ۱۳۶۶ در بجنورد و فارغ‌التحصیل رشته نقاشی از دانشگاه مارلیک نوشهر (۱۳۹۱) است.
دغدغه‌ اصلی خسروی حول محور رسانه‌ نقاشی و امکانات بازنمایانه و بیانگرانۀ آن می‌گردد و از این‌روست که بیش از سوژه به روش‌های نقاشی اهمیت می‌دهد. موضوع آثار او از شخصیت‌های اساطیری، فیگور، و صحنه‌هایی برگرفته از سینما، تا طبیعت بیجان و فضاهای درونی در گردش است. درونمایه‌هایی که در برخورد نقاشانۀ هنرمند، بین انتزاع و فیگوراسیون در نوسان‌اند. تسلط خسروی بر تکنیک‌های متنوع نقاشی امکان تلفیق، ترکیب و گزینش آنها را برای وی فراهم کرده و به بیان تصویری او غنا بخشیده است.
نقاشی‌های مرتضی خسروی در نمایشگاه‌های متعددی در ایران و جهان به نمایش درآمده‌اند، از جمله در آرت‌فر بیروت (۱۳۹۴)، تیرگان تورنتو (۱۳۹۱)، و نمایشگاه ایران منهای چهل، موزه Palazzo BASTOGI ، فلورانس (۱۳۹۷). او نمایش‌های انفرادی متعددی در گالری‌های ایران (گالری‌های میرمیران، گلستان، ایرانشهر) و گالری آرت‌لب بیروت داشته است. او عضو افتخاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی (۱۳۸۹) است.