مانند بسیاری از مردم دنیا، چهره‌‌ این مجسمه‌‌ها با ماسک‌‌های جراحی پوشانده شده است.
در یکی از نگران کننده‌‌ترین برهه‌‌های تاریخی مردم چهره مجسمه‌‌های شهری محبوبشان را با ماسک‌‌های صورت پوشانده‌‌اند و این رفتار جمعی نشان دهنده اضطرابی روزافزون است. بنابر اعلامیه سازمان کنترل بیماری‌‌ها استفاده از ماسک‌‌ تنها برای کارمندان بخش مراقبت‌‌های ویژه بیمارستان‌‌ها و بیماران الزامی است. ماسک N95 و سایر تجهیزات محافظتی برای پزشکان، پرستاران و بیماران مبتلا به کووید۱۹ یکی از ضروری‌‌ترین اقلام محسوب می‌‌شود و مقامات دولتی احتکار و انبار کردن آنها را غیرقانونی دانسته و در این خصوص به شهروندان اخطار داده‌‌اند.
مجسمه «دختر بی‌‌پروا» که روبه‌‌روی ساختمان بازار بورس نیویورک در خیابان وال‌‌استریت قرار دارد از اولین مجسمه‌‌هایی بود که ماسکی بر چهره‌‌اش قرار گرفت، پس از آن چهره مجسمه «کنفوسیوس» در تایوان نیز به همین روش دستکاری شد و در سواحل دریاچه ژنو ماسکی دندان‌‌های بزرگ فردی مرکوری را پوشاند.
ماسک را باید نماد زمانه دانست. در حالیکه نباید از آن در مواقع غیرضروری استفاده کرد اما این تصاویر نشان می‌‌دهند چگونه نگرانی ناشی از بحران شیوع ویروس کرونا در فضاهای عمومی سرتاسر دنیا رو به افزایش است.

مردم چهره مجسمه‌های محبوب عمومی را با ماسک می‌پوشانند