بر فراز صحرای غربی قطر، در شصت کیلومتری غرب دوحه عظیم‌‌ترین مجسمه ریچارد سِرا قرار گرفته است که دورنمایی علامت‌‌گذاری شده تا آب‌‌های خلیج می‌‌سازد. برای ساخت مجسمه «شرق-غرب/ غرب-شرق» چهار صفحه فولادی به ارتفاع‌‌ چهارده تا هفده متر در امتداد مسیری شش کیلومتری افراشته شده‌‌اند. بنا بر گزارش مقامات در ماه‌‌های اخیر بازدیدکنندگان نام و جمله‌‌های مختلف بر سطوح آنها حکاکی کرده‌‌اند و این صفحات زنگار بسته متحمل آسیب‌‌های جدی و قابل‌‌توجهی شده‌‌‌‌اند. پس از انتشار این خبر عبدالطیف الجسمی، مدیر حفاظت میراث فرهنگی موزه‌‌های قطر اعلام کرد: «مردم باید متوجه تاثیر آسیب‌‌های خود به آثار هنری باشند، در صورت بروز این آسیب‌‌ها مسئولیت آن را بر عهده بگیرند و جریمه پرداخت کنند. سازمان برای وضع قانونی برای حفاظت بیشتر از میراث فرهنگی و هنری کشور اقدام کرده است؛ چراکه هنر عمومی بخش اساسی زیست فرهنگی قطر را شکل می‌‌دهد و از لحاظ اقتصادی و اجتماعی به نفع کشور و مردم است.» قرار است سازمان دولتی که هزینه ساخت مجسمه را تامین کرده بود مسئولیت ترمیم آن را بر عهده بگیرد.

عظیم‌‌ترین مجسمه ریچارد سِرا در صحرای غربی قطر