سه نقاشی تاریخی به ارزش دوازده میلیون دلار از گالری کالج آکسفورد دزدیده شده‌‌اند؛ آثاری از آنتونی ون دایک، سالواتور رُزا و آنیباله کاراچی.
آثار دزدیده شده مربوط به قرون شانزده و هفده میلادی هستند که تابلوی «ساحل سنگی با سربازانی که نقشه می‌‌خوانند» اثر رزا، «سربازی سوار بر اسب» از فان دیک و «پسری در حال نوشیدن» از کاراچی را شامل می‌‌شوند. در سال ۱۷۶۵، ژنرال جان گیز مجموعه‌‌ای شامل دویست نقاشی و بیش از دو هزار طراحی را به کلیسای کالج آکسفورد اهدا کرد و آثار مسروقه متعلق به این مجموعه بودند. پلیس ساعت ورود سارقان را یازده شب تخمین زده است اما نحوه ورود آنها به گالری هنوز مشخص نیست.
به نظر می‌‌رسد در ماه‌‌های گذشته دزدی از نهادهای هنری کوچک‌‌تر رایج شده است؛ چنانکه در ماه نوامبر فردی به قصد سرقت دو جفت از طراحی‌‌های رامبراند به گالری عکس دالویچ وارد شد اما دستگیر شد؛ یا سرقت توالت طلایی مائوریتزیو کاتلان که در ماه اکتبر از کاخ بلنهایم آمریکا صورت گرفت که پس از گذشت حدود پنج ماه هنوز ردی از آن یافت نشده است.

سه نقاشی تاریخی به ارزش دوازده میلیون دلار از گالری کالج آکسفورد دزدیده شده‌‌اند؛ آثاری از آنتونی ون دایک، سالواتور رُزا و آنیباله کاراچی.
آثار دزدیده شده مربوط به قرون شانزده و هفده میلادی هستند که تابلوی «ساحل سنگی با سربازانی که نقشه می‌‌خوانند» اثر رزا، «سربازی سوار بر اسب» از فان دیک و «پسری در حال نوشیدن» از کاراچی را شامل می‌‌شوند. در سال ۱۷۶۵، ژنرال جان گیز مجموعه‌‌ای شامل دویست نقاشی و بیش از دو هزار طراحی را به کلیسای کالج آکسفورد اهدا کرد و آثار مسروقه متعلق به این مجموعه بودند. پلیس ساعت ورود سارقان را یازده شب تخمین زده است اما نحوه ورود آنها به گالری هنوز مشخص نیست.
به نظر می‌‌رسد در ماه‌‌های گذشته دزدی از نهادهای هنری کوچک‌‌تر رایج شده است؛ چنانکه در ماه نوامبر فردی به قصد سرقت دو جفت از طراحی‌‌های رامبراند به گالری عکس دالویچ وارد شد اما دستگیر شد؛ یا سرقت توالت طلایی مائوریتزیو کاتلان که در ماه اکتبر از کاخ بلنهایم آمریکا صورت گرفت که پس از گذشت حدود پنج ماه هنوز ردی از آن یافت نشده است.

سه اثر از آنتونی ون دایک، سالواتور رُزا و آنیباله کاراچی به سرقت رفت