یکی از نسخه‌های نقاشی «جیغ» اثر مشهور ادوارد مونک در حال محو شدن است. بررسی زیر اشعه ایکس، پرتو لیزر و میکروسکوپ‌‌های الکترونی مشخص می‌‌کند که رنگ‌‌های درخشان نارنجی-زرد نسخه‌ای از جیغ که در موزه ادوارد مونک اسلو قرار دارد تبدیل به سفید عاجی شده‌‌اند.
از سال ۲۰۱۲ دانشمندان نیویورکی و متخصصان موزه ادوارد مونک در اسلو در تلاش برای یافتن علت تغییر رنگ‌‌های این اثر و جلوگیری از تغییرات احتمالی آن در آینده هستند. به این سبب سایر آثار نقاشی مربوط به اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ نیز مورد تحقیق قرار گرفته‌‌اند؛ به عنوان مثال رنگ‌‌های زرد کُرومی ونسان ونگوگ در بعضی بخش‌‌ها به قهوه‌‌ای و بنفش‌‌های او به آبی نزدیک شده‌‌اند اما در مورد پالت رنگی مونک اطلاعات بسیار کمتری به دست آمده است و کارشناسان با استفاده از تازه ترین فناوری و ابزارهایی مانند میکروسکوپهای الکترونی مسیر تازه‌‌ای برای شناخت علت تغییرات آن می‌‌پیمایند و مواد مورد استفاده مونک به طور کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. آخرین تحقیقات داستانی کامل‌‌تر درباره این نقاشی را فاش می‌‌کند و تیم تحقیق دریافتند که با گذشت زمان و قرار گرفتن در معرض هوا کادمیوم سولفید زرد به دو ترکیب شیمیایی سفید یعنی سولفات کادمیوم و کادمیوم کربنات اکسید شده است. اغلب رنگ‌‌های مورد استفاده نقاشان اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ به سرعت در حال محو شدن هستند چراکه این رنگ‌‌های درخشان از ترکیب رنگ‌‌های طبیعی و رنگ‌‌های شیمیایی ساخته می‌‌شدند. هنرمندان فوویست، پست امپرسیونیست و مدرنیست تجربه‌‌هایی را آزمودند که به لحاظ ماندگاری رنگ مورد آزمایش قرار نگرفته بودند.

 

 

 

«جیغ» محو می‌شود