<
Art Gallery

اهداف ما

ایرانشهر نمایش و فروش آثار هنری را تنها هدف گالری نمی‌داند. حمایت و همراهی پیوسته از هنرمندان گالری، کشف استعدادهای جوان و فرصت دادن به صداهای تازه، تمرکز و تاکید بر کیفیت تئوریک و پیوند با بخش وسیعی از بدنه فعال هنر تجسمی ایران در دستورکار ما است.

از اهداف گالری ایرانشهر حمایت از هنرمندان جوان و ارتقای جایگاه حرفه‌ای و کیفیت هنری آثار آنها است. در این راستا، علاوه بر مشاوره دائمی، نمایش آثار هنرمندان جوان عمدتاً به همت کیوریتورها برگزار می‌شود. گالری ایرانشهر بر آن است که با این روش، تجربه هر نمایشگاه به هنرمند، گالری‌دار و مخاطبان محدود نمی‌‌ماند و نسل جدیدی از کیوریتورها و منتقدان هنری از نزدیک در تجربه و شکل‌گیری روند نمایش آثار سهیم می‌شوند؛ و با حضور خود کیفیت برپایی نمایشگاه را ارتقا می‌بخشند.

در کنار نمایشگاه‌های جاری هنرمندان گالری، برگذاری مروری بر آثار هنرمندان تثبیت‌شده از برنامه‌های پیوستۀ گالری ایرانشهر است. این نمایشگاه‌ها مخاطبان را با خط سیر هنرمند آشنا کرده، جنبه‌های نادیده کار آنها را روشن می‌سازد و فرصتی برای آشنایی با چندین دهه بدنه کاری یک هنرمند تثبیت‌شده را به طور همزمان فراهم می‌‌‌کند.

کشف استعدادهای نو و فرصت دادن به لحن‌ها و شیوه‌های تازه در هنر از اهداف ما است. تیم کارشناسان گالری ایرانشهر همواره برای بررسی آثار هنرمندان تازه‌کار و بازدید از کارگاه‌های آنان آماده‌اند. همچنین، نمایش گروهی آثار هنرمندان جوان در گالری ایرانشهر فرصتی برای آشنایی آنها با جامعه هنری است.

در زمینه بازار هنر، سیاست گالری همکاری و تعامل با طیف وسیعی از مجموعه‌داران متنوع است اما تمرکز ما بر پرورش و ایجاد نسلی از مجموعه‌داران جوان و مشاوره و حمایت آنها است تا با سلایق معاصر و دیدگاه‌های نو در عرصه هنر معاصر ایران پدیدار شوند.

توجه به کیفیت تئوریک نمایشگاه‌ها، تولید ادبیات تجسمی و تقویت جنبه‌های پژوهش در کنار هنر نیز از اهداف ما است. گالری ایرانشهر نظر به اهمیت بیانیه هنرمند و متون نقادانه در ارتباط با هر نمایشگاه، از همکاری طیف وسیعی از منتقدان، نویسندگان، و کارشناسان هنری بهره می‌برد.

چه کسانی با ما همکاری می کنند؟

ما مفتخریم که با این هنرمندان همکاری می کنیم